Delovni čas: Pon - Pet: 7:00h - 15:00h

Ponudba kotlov

Lesno uplinjevalni kotli na polena za centralno ogrevanje STADLER TVT TR

KATEGORIJA: Lesno uplinjevalni kotli na polena za centralno
TIP KOTLA: STADLER TVT TR 

Predstavitveni katalog

TR je najzmogljivejši član družine uplinjevalnih kotlov STADLER TVT. Namenjen je najzahtevnejšim kupcem, saj s kakovostjo svoje izdelave in udobjem, ki ga nudi, sodi v sam vrh ponudbe tovrstnih kotlov v Evropi.
stadler tvt tr 04

Lesno uplinjevalni kotli na polena za centralno ogrevanje STADLER TVT LT

KATEGORIJA: Lesno uplinjevalni kotli na polena za centralno
TIP KOTLA: STADLER TVT LT

Predstavitveni katalog

Tehnološko dovršena serija LT je namenjena ogrevanju stanovanjskih stavb. Odlikuje jo patentiran sistem krmiljenja primarnega in sekundarnega zraka z enim servo motorjem.
stadler-tvt-lt-01

Lesno uplinjevalni kotli na polena za centralno ogrevanje STADLER TVT GT

KATEGORIJA: Lesno uplinjevalni kotli na polena za centralno
TIP KOTLA:
STADLER TVT GT

Predstavitveni katalog

GT je cenovno nekoliko ugodnejša izbira, ki kljub temu nudi vse prednosti, ki jih nudi tehnologija lesnega uplinjevanja.

Lesno uplinjevalni kotli na polena HDG Euro

KATEGORIJA: Lesno uplinjevalni kotli na polena
TIP KOTLA: HDG Euro

Predstavitveni katalog

Kotel HDG Euro je učinkovit, varčen in okolju prijazen. Emisijske vrednosti dimnih plinov so pod vsemi predpisanimi vrednostmi. Kotel EURO je prejel nemško nagrado za inovativnost in ima TÜV znak kakovosti.  Nadpovprečno velik prostor za nalaganje goriva znatno Mpodaljšuje intervale ponovnega oskrbovanja z gorivom.

Lesno uplinjevalni kotli na polena HDG Turbotec

KATEGORIJA: Lesno uplinjevalni kotli na polena
TIP KOTLA: HDG Turbotec

Predstavitveni katalog

Kotel HDG Turbotec je idealen za uporabo v obrtni dejavnosti, kmetijstvu in gozdarstvu. Je učinkovit, varčen in udoben za uporabnika. Emisijske vrednosti dimnih plinov so pod vsemi predpisanimi vrednostmi.

HDG kotli za kurjenje lesnih sekancev in peletov tip Compact kapacitete 25 do 200 kW

KATEGORIJA: za kurjenje lesnih sekancev
TIP KOTLA: HDG Compact

Predstavitveni katalog

Kotli HDG Compact so namenjeni za kurjenje lesnih sekancev vlažnosti do 45 % in lesnih peletov. V kotlu dobro zgorijo tudi goriva razreda 6 in 7. Kompaktne in cenovno ugodne različice so primerne za uporabo v gospodinjstvih, kmetijstvu, obrti in javnih ustanovah, oz. povsod tam, kjer zahtevajo zanesljivo in ekonomično delovanje.

Akumulatorji tople vode za centralno ogrevanje

KATEGORIJA: akumulator tople vode
TIP: AT

Predstavitveni katalog

Akumulator tople vode (hranilnik tople vode) je vmesni  lement v sodobnih sistemih centralnega ogrevanja. Namenjen je shranjevanju presežkov proizvedene toplotne energije kotla in za enakomerno regulirano dovajanje energije k različnim porabnikom.

Toplovodni kotli za centralno ogrevanje na plin ali olje STADLER TVT RL

KATEGORIJA: kotli za centralno ogrevanje na plin ali olje
TIP KOTLA: STADLER TVT RL

Predstavitveni katalog

Specialni varjeni kotli model STADLER TVT RL so konstruirani za kurjenje z oljem ali plinom in so izdelani iz debelejših atestiranih pločevin. vročimi kurilnimi komorami in turbolatorji v ceveh, ki omogočajo vrhunske izkoristke preko 93 %. Emisije zgorelih dimnih plinov dosegajo ugodnejše parametre kot je zakonsko zahtevano. Kotel odgovarja vsem veljavnim predpisom glede varnosti in konstrukcijske izvedbe.

Toplovodni kotli za centralno ogrevanje na plin ali kurilno olje STADLER TVT Z

KATEGORIJA: kotli za centralno ogrevanje na plin ali kurilno olje
TIP KOTLA: STADLER TVT Z

Predstavitveni katalog

Toplovodni kotli model STADLER TVT Z so slovenski proizvod z visoko stopnjo vgrajene tehnologije. Sodobna konstrukcijska zasnova temelji na principu trojnega vleka. 

Vročevodni kotli na plin ali kurilno olje model STADLER TVT ZV

KATEGORIJA: vročevodni kotli na plin ali kurilno olje model
TIP KOTLA: STADLER TVT ZV

Predstavitveni katalog

Naše podjetje se je že pred leti odločilo za aktiven prispevek k razvoju takšnih kurilnih naprav, ki bodo čim manj onesnaževale okolje. Na podlagi preko 40-letne tradicije izdelave kotlov in intenzivnega vlaganja v razvoj ponuja podjetje novo družino vročevodnih kotlov STADLER TVT ZV.

Toplovodni kotli za centralno ogrevanje na plin ali kurilno olje STADLER TVT ZP

KATEGORIJA: toplovodni kotli za centralno ogrevanje na plin ali kurilno olje
TIP KOTLA: STADLER TVT ZP

Predstavitveni katalog

Nizkotlačni parni kotli model Stadler ZP se uporabljajo za proizvodnjo pare z nadtlakom do 0,9 bara. Parni kotli so slovenski proizvod z visoko stopnjo vgrajene tehnologije. Nova konstrukcija je rezultat domačega znanja, dolgoletnih izkušenj in nenehnega razvoja ter izboljšav.

Kotli na biomaso linije STADLER TVT BIOLINE S

KATEGORIJA: kotli na biomaso
TIP KOTLA: STADLER TVT BIOLINE S

Predstavitveni katalog

Kotli so projektirani za optimalno zgorevanje najslabših mokrih vrst biomase. Zgorevanje poteka z usmerjanjem plamena preko goriva z stopničasto rešetko, kar predstavlja prvo fazo sušenja mokre biomase.

Kotli na biomaso linije STADLERTVT BIOLINE R

KATEGORIJA: kotli na biomaso
TIP KOTLA: STADLER TVT BIOLINE R 

Predstavitveni katalog

Kotli so projektirani za optimalno zgorevanje najslabših mokrih vrst biomase. Zgorevanje poteka z usmerjanjem plamena preko goriva z stopničasto rešetko, kar predstavlja prvo fazo sušenja mokre biomase.

Kotli na biomaso linije STADLER TVT EKOLINE R

KATEGORIJA: kotli na biomaso
TIP KOTLA: STADLER TVT EKOLINE R

Predstavitveni katalog

Toplovodni kotli so projektirani za zgorevanje srednje vlažnih vrst biomase. Priporočamo vgradnjo v kotlovnice daljinskega ogrevanja, za ogrevanje poslovnih zgradb, sušilnic in obratov lesno-predelovalne industrije. Kotle odlikujejo visoki izkoristki in minimalno obremenjevanje okolja.

Kotli na biomaso linije STADLER TVT EKOLINE S

KATEGORIJA: kotli na biomaso
TIP KOTLA: STADLER TVT EKOLINE S

Predstavitveni katalog

Kotli so projektirani za optimalno zgorevanje manj vlažnih vrst biomase. Priporočamo vgradnjo v kotlovnice daljinskega ogrevanja ter za ogrevanje poslovnih zgradb, in obratov lesno-predelovalne industrije. Kotle odlikujejo visoki izkoristki in minimalno obremenjevanje okolja.

Kotli na biomaso linije STADLER TVT INTEGRAL S

KATEGORIJA: kotli na biomaso
TIP KOTLA: STADLER TVT INTEGRAL S

Predstavitveni katalog

Več vlečni kotli linije INTERGAL S so projektirani v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih vlekov. Veliko kurišče in navzkrižno dovajanje primarnega in sekundarnega zraka omogoča vrtinčenje dimnih plinov in s tem odlično zgorevanje.   

Kotli na biomaso linije STADLER TVT INTEGRAL R

KATEGORIJA: kotli na biomaso
TIP KOTLA: STADLER TVT INTEGRAL R

Predstavitveni katalog

Večvlečni kotli linije INTEGRAL R so projektirani v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih vlekov. Veliko kurišče in navzkrižno dovajanje primarnega in sekundarnega zraka omogoča vrtinčenje dimnih plinov in s tem odlično zgorevanje.

Kotli na biomaso linije STADLER TVT STANDARD K

KATEGORIJA: kotli na biomaso
TIP KOTLA: STADLER TVT STANDARD K

Predstavitveni katalog

Toplovodni kotli so projektirani za montažo zunanjih gorilnikov ali reaktorjev. Podaljšana pot dimnih plinov omogoča sežig lesnih ostankov, iverice in ostalih onesnaženih biomas iz lesno-predelovalne industrije. Priporočamo vgradnjo v obratih lesno-predelovalne  industrije.

Gorilniki - reaktorji na biomaso linije EKOFIRE V in EKOFIRE Z

KATEGORIJA: gorilnik energije
TIP: EKOFIRE V in EKOFIRE Z

Predstavitveni katalog

Reaktorji – gorilniki linije EKOFIRE se izdelujejo v vodno hlajeni izvedbi (dodatna oznaka V) in v zračno hlajeni izvedbi (dodatna oznaka Z). Reaktorji so projektirani za optimalno zgorevanje srednje vlažnih in suhih vrst biomase in biomase iz lesno predelovalne industrije. 

Kombinirana kotlovska naprava reaktorjev linije EKOFIRE in kotlov STANDARD K

KATEGORIJA: kombinirana naprava
TIP: EKOFIRE  in STANDARD K

Predstavitveni katalog

Kombinirane kotlovske naprave predstavljajo dobre rešitve povsod tam, kjer se sežigajo lesni ostanki iz lesno predelovalne industrije z vsebnostjo ostankov ivernih plošč in kemikalij Priporočamo vgradnjo za namen ogrevanja sušilnic, predelovalnih obratov lesne–industrije ter kotlovnic daljinskega ogrevanja. Kotle odlikujejo visoki izkoristki in minimalno obremenjevanje okolja.
ekofire-standard

Parni kotli za vlažne in mokre lesne sekance

KATEGORIJA: parni kotli
TIP: *

Predstavitveni katalog

Parni kotli na biomaso popolnoma avtomatsko spreminjajo okolju prijazno gorivo v toplotno energijo – paro za tehnološke procese ali ogrevanje. Kotli so okolju prijazni zaradi nizkih emisij škodljivih snovi pri zgorevanju in vse večjih zahtevah za uvajanje CO nevtralnih goriv.

Parni kotli za srednje vlažna in suha goriva

KATEGORIJA: parni kotli
TIP: *

Predstavitveni katalog

Parni kotli so primerni za zgorevanje manj vlažnih lesnih sekancev, briketov in raznih vrst peletov. Kotli so sestavljeni iz kurišča z enim vlekom in ležečega parnega izmenjevalca, ki je vgrajen nad kurišče.

Transport goriva

KATEGORIJA: transport goriva

Predstavitveni katalog

Transportni sistemi za premik lesne biomase iz centralnih skladišč do dozirnih sestavov pred kotlom so zelo pomemben del kotlovske naprave. Glede na možnosti in potrebe po transportu goriva se projektirajo polžni in tračni transportni sistemi.

Naprave za praznjenje silosov

KATEGORIJA: naprave za praznjenje silosov

Predstavitveni katalog

Naprava za praznjenje s hidravličnimi pomičnimi drogovi je naprava, ki zanesljivo rešuje transport zdrobljene lesne mase iz silosov v dozirne sisteme kotlov. Naprava se koncipirana v skladu s potrebami kupca in se projektira za vsakega investitorja posebej. 

Regulacije sistema

KATEGORIJA: regulacije sistema

Predstavitveni katalog

Mikroprocesorska regulacija kotlovske opreme omogoča varno in ekološko primerno zgorevanje biomase. Regulacija omogoča neprekinjeno spremljanje delovanja preko zaslona občutljivega na dotik, ki zraven osnovnega pregleda omogoča tudi pregled vseh morebitnih napak, alarmov in opozoril, ter direktni vnos željenih sprememb

Naprave za čiščenje dimnih plinov

KATEGORIJA: naprave za čiščenje dimnih plinov

Predstavitveni katalog

Na izstopu dimnih plinov iz kotla je potrebno obvezno graditi odpraševalec dimnih plinov in ventilator. Tam kjer so zahteve še posebej ostre je potrebno vgraditi še elektro filtre ali vrečaste filtre.

Naprave za transport in zbiranje pepela

KATEGORIJA: naprave za transport in zbiranje pepela

Predstavitveni katalog

Vse kotlovske naprave na biomaso imajo vgrajene sisteme za izločanje pepela v zunanje kontejnerje. Pri malih kurilnih napravah se prakticira vgradnja manjših kontejnerjev od 70 do 750 litrov. Ti kontejnerji se vgrajujejo ob kotlu, multiciklonu in dodatnem filtru.
Scroll to Top